iphone 4 16G, 32G | iphone 4 16G, 32G

Gửi ý kiến của bạn về iphone 4 16G, 32G

Xếp hạng sản phẩm (1=tồi nhất, 5 = tốt nhất)
Bạn hãy điền đầy đủ thông tin
Họ và tên
Email:
Điện thoại
Nội dung
Mã bảo vệ